Oddíly

Oddíly

Volejbal ženy – úterý 19-21 hod.
Volejbal smíš.odd. – čtvrtek 19-21 hod.
Volejbal smíš.odd. -neděle 17-19 hod.
Aerobic – pondělí a středa 20-21 hod.