TJ Sokol Mutěnice ožívá

TJ Sokol Mutěnice ožívá

TJ Sokol Mutěnice byla založena 9. 3. 1919 a až do války byla důležitou součástí sportovního a kulturního života v obci. Za války ani po roce 1948 nebyla činnost sokola žádoucí.

V roce 1995 se o obnovení činnosti TJ Sokol Mutěnice zasloužily starostka paní Drahomíra Lysá, jednatelka paní Blažena Šťastná a hospodářka paní Františka Berková. Patří jim poděkování za to, že existenci sokolské jednoty udržely až do současnosti, i když v poslední době nevykazovala žádnou činnost.

24. 3. 2015 proběhla valná hromada, na které bylo přijato 26 nových členů a starostou jednoty byl zvolen Tomáš Mičola.

Iniciátory oživení činnosti Sokola byli rekreační volejbalisté, k nimž se přidaly i členky oddílu aerobiku.

O tomto kroku jsme uvažovali již několik let, protože nám vadí úpadek rekreačního sportu v Mutěnicích. Když jsme před 25 lety začínali, byl problém získat na volejbal volný termín v tělocvičně, v aerobiku nebylo k hnutí a při pořádání volejbalového turnaje jsme museli korigovat počet účastníků. Dnes je problém sehnat dostatek lidí, abychom si mohli zahrát, v aerobiku se cvičenky stěží složí na zaplacení tělocvičny a na letošní volejbalový turnaj se s potížemi sešla 4 družstva.

Čím to? V obci s více než tři a půl tisíce obyvateli? Je dnešní mládež, ale i generace třicátníků a čtyřicátníků lenivější a pohodlnější, než jsme byli my? Mají více možností a méně času? Hrají roli finance, protože nájmy sportovišť jsou rok od roku dražší?

Nevíme, ale rozhodli jsme se s tím něco udělat. Inspirovali jsme se v okolních obcích, kde s podporou sokolské župy, obecních úřadů a místních škol rekreační sport žije napříč věkovými kategoriemi a sporty.

Doufáme, že jako tělocvičná jednota budeme mít větší možnosti dát o sobě vědět a přivést ke sportu další zájemce. Máme přislíbenou pomoc Slovácké sokolské župy při propagaci naší činnosti, pořádání turnajů / koncem léta plánujeme dva volejbalové/ a práci s mládeží – chceme nabídnout trenérské vedení sportovních kroužků.

Doufáme také ve vstřícnost vedení školy a obecního úřadu, pokud jde o využívání sportovišť, a rádi bychom s nimi navázali oboustranně prospěšnou spolupráci.

Bližší informace o TJ Sokol Mutěnice a o tom, jak se nám daří naše plány uskutečňovat, popřípadě kdy a kde se k nám můžete přidat, se dočtete na našich webových stránkách

Za TJ Sokol Mutěnice

Jaroslava Supová